نوشتن از غدیرخم دل بی کینه دریایی می خواهد وچشمانی آسمانی تا دل مهرورزد همچون مولای غدیر واشک ریزد اینبار برای مولای غدیر

غدیرخم واژه نام آشنای تاریخ است که با تمام ریگهای داغش -آفتاب سوزانش شهادت می دهدبراتفاقی که افتاد وفراموش شد

غدیرای آغازگرمظلومیت خاندان رسول_شرو؏ پیمان بستن وعهدشکنی

غدیرآغازگرصاحب حق بودن وگذشتن_

آری اولین بیعت کنندگان غدیر  چه زودفرامش کردندوعهدشکست درمدینه انگار عهدبستن وشکستن رسم دیرین تاریخی است وزمان ومکان نمی شناسد

علــی ای مظلوم تاریخ چگونه تاب آوردی نبود رسول رحمت را

رفتن زهرای اطهر را

وبدعهدی قومی که درحضورخدا ورسول خدا بیعت کردن!!!

اینان همان بیعت کنندگان غدیر نبودن که آتش به جان حسنین انداختن وزینب را بی مادر وعلی را بی یاور کردن؟

غدیــــر آیا توشاهد حج نیمه تمام فرزند رسول بودی یا نه

شاهد تشنه جان دادن مناییان بودی یا نه

تکرارمکررعهدبستن وشکسن

آری انگار تاریخ درحال دوره درسهای گذشته است عهدشکنی

تشنه جان دادن 

همه یادآور غدیرخم_ڪربلا _وشیعه ظلم ستیز است

حج الوداع_حج ناتمام حسین_تشنگان مـــنا_مدافعین حرم_همه راهشان نجف ومقصدشان ڪربلاس

یاعــــلی

لبیڪ یاحــسین

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: اینجا همه چی درهمه
[جمعه 1395-07-09] [ 09:32:00 ب.ظ ]